Te weinig hoogte beschikbaar, de Z-Conveyor biedt mogelijkheden

Het komt vaak voor dat in een bestaande situatie een extra metaaldetectie of zeefstap toegevoegd moet worden.
Vaak is echter te weinig hoogte beschikbaar. De Z-transporteur in C-of Z-uitvoering biedt vaak mogelijkheden om compact een extra stap in te bouwen.
De Z-transporteur toegepast in menglijn

Van grofkorrelige producten t/m zeer fijne waterige poeders
De transporteur leent zich voor grofkorrelige producten als ook zeer fijne waterige producten zoals b.v. carbon black.

Koudwatervrees / Testen
De Z-Conveyor heeft de laatste jaren een behoorlijke vlucht genomen en wordt in zeer uiteenlopende industrieën ingezet. Gedrag van solids kunnen zeer uiteenlopend zijn, en mede om die reden zijn er een tweetal permanente testopstellingen gebouwd. Waarbij zelfs de mogelijkheid bestaat om duurtesten van meerdere dagen uit te voeren. Met uiteenlopende configuraties kan getest worden.
Verder bestaat het voordeel dat ook andere machines in de lijn ingebouwd kunnen worden, om zodoende ook capaciteit duurtesten uit te kunnen voeren op b.v. een zeefmachine.
Voordelen

Nagenoeg geen product versleping / contaminatie
Externe investeringskosten voor besturing en bekabeling zijn aanmerkelijk minder
Volledig ATEX veilig (< 1 m/s)
Minder energie verbruik dan bij b.v. pneumatisch transport
Door de compacte bouwvorm zijn er vaker geen additionele bordessen en staalbouw nodig
Lagere aanschafkosten
Geen onnodige luchtverplaatsing, zeker interessant bij toxische stoffen
Lage onderhoudskosten

Share this message