Z-Conveyor voor fijne mangaan poeders

Voor het transporteren van fijne mangaan poeders werd in het verleden vaak pneumatisch transport ingezet. Echter ook bij lage snelheden (dense phase conveying) was de slijtage aan de bochten aanmerkelijk. De bochten dienden iedere 3-4 weken vervangen te worden. Om die reden is voor de nieuwe lijn gekozen voor het langzame Z-Conveyor transport (0.2-0.4 m/s). Om geen onnodige risico’s te lopen, zijn vooraf uitgebreide duurtesten uitgevoerd op de Poeth test installatie. De test installatie kan in een “closed-loop” draaien, waardoor duurtesten relatief eenvoudig uitgevoerd kunnen worden.

Share this message